تاکسی یاب سوار تا چند روز دیگر به صورت رسمی لانچ می شود، اما تا آن زمان اگر دوست داشته باشید می توانید در طرح آزمایشی این مجموعه شرکت کرده و به رایگان در شهر اصفهان جا به جا شوید. برای این منظور باید به سایت سوار رفته و ثبت نام کنید. توجه داشته باشید که برای شرکت در طرح رایگان تاکسی یاب سوار نیاز است تا مبدا و یا مقصد شما در یکی از مناطق 6 یا 5 اصفهان قرار داشته باشد.