تاکسی تلفنی آنلاین سوار شبیه تاکسی‌هایی که تاکنون می شناختیم نیست. نه رنگ و شکل یکسان دارند، نه چانه‌زنی و بگو مگو با مسافر، نه هنگام باران غیبشان می زند و نه… تاکسی‌های موبایلی جای خود را میان سفرهای درون شهری شهروندان اصفهانی باز خواهد کرد و با سرعتی عجیب، به فراگیری لازم می رسد. آن‌ها از طریق اپلیکیشن های موبایلی پیدایشان شده و خدمات می‌دهند و رضایت قابل توجهی را میان مسافران ایجاد خواهند کرد.

ایده‌ای که سوار آن را پیاده‌سازی کرده یک ایده ساده به جهت برطرف کردن نیازهای افراد جامعه است، سفارش خودرو به واسطه یک اپلیکیشن کارآمد و کاربر پسند، کارآمد به این جهت که شما پس از مدتی استفاده از آن متوجه راحتی استفاده با آن خواهید شد و کاربر پسند هم از این جهت که هر کاربری فارغ از یک شخص حرفه‌ای یا یک شخص مبتدی میتواند به راحتی با آن کار کند و تعامل داشته باشد.