مدیران محترم لطفا اطلاعات مورد نیاز در فرم زیر را جهت راه اندازی سرویس مدارس تاکسی اینترنتی سوار برای مدارس خود وارد نمایید و در انتها جهت ارسال فرم گزینه ثبت نام را لمس نمایید.
جنسیت :
دخترانهپسرانهمختلط
نوع مدرسه :
دولتیخصوصی
مقطع تحصیلی دانش آموز :
پیش دبستانیابتداییمتوسطه - دوره اولمتوسطه - دوره دومهنرستان