رئیس خود باشید و درآمد عالی کسب کنید!

حداقل شرایط مورد نیاز :

اکثر مردم می توانند با سیستم آژانس شبانه روزی سوار همکاری داشته باشند. برای پیوستن به ما حداقل باید موارد زیر را دارا باشید:
  • حداقل سن 22 سال
  • داشتن گواهینامه رانندگی
  • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
  • خودرو مناسب با معاینه فنی و بیمه
  • گوشی موبایل هوشمند
همکاری با سوار

برای کسب درآمد عالی آماده اید؟

ثبت نام آنلاین خود را آغاز کنید.

شما در صورتی که شرایط مورد نظر ما را دارا باشید، می توانید فرم ثبت نام آنلاین را تکمیل نمایید و سپس تصویر مدارک را در سایت بارگذاری کنید.تیم گزینش آژانس شبانه روزی سوار ، پس از استعلام مدارک شما، حساب کاربری شما فعال می گردد.

فرم ثبت نام آنلاین رانندگان